Ως εκ τούτου, τα παιδιά αποκτούν σημαντικά εργαλεία διαχείρισης, διαμορφώνοντας ένα πιο θετικό και κατάλληλο τρόπο σκέψης που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχουν στο παρόν, αλλά και αυτές που είναι πιθανόν να συναντήσουν στο μέλλον.

Είναι αποτελεσματική σε ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων, όπως

  • Αγχος αποχωρισμού
  • Αλλες Αγχώδεις Διαταραχές (Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, Διαταραχή Πανικού, Επιλεκτική Αλαλία, κ.α.)
  • Αρνηση του παιδιού για το σχολείο
  • Φοβίες
  • Ελλείμματα σε κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Δυσκολία διαχείρισης δυσάρεστων συναισθημάτων (διαχείριση θυμού)
  • Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων
  • Κατάθλιψη

Ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια

Η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας του παιδιού/εφήβου. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τεχνικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπεριφοράς με την κατάλληλη έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, την ενίσχυση μιας θετικής εικόνας εαυτού, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων κ.α.

Παράλληλα πραγματοποιείται συμβουλευτική γονέων για την επίτευξη μιας καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας.