Σε ποιούς τομείς βοηθά ένα παιδί;

Η Παιγνιοθεραπεία γίνεται όλο και πιο γνωστή τα τελευταία χρόνια για την αποτελεσματικότητά της και επιλέγεται πλέον από τους γονείς ως η καταλληλότερη μορφή θεραπείας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Παιγνιοθεραπεία είναι το ίδιο αποτελεσματική ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή το παρουσιαζόμενο πρόβλημα. Μερικά από τα πολλαπλά οφέλη που λαμβάνουν τα παιδιά από την Παιγνιοθεραπεία είναι τα ακόλουθα:

  • Γίνονται πιο υπεύθυνα και αναπτύσσουν πιο κατάλληλες μεθόδους επίλυσης των δυσκολιών τους.
  • Μαθαίνουν να σέβονται και να αποδέχονται τον εαυτό τους.
  • Εξελίσσουν νέους και πιο βοηθητικούς τρόπους αντίληψης.
  • Διαμορφώνουν ένα πιο θετικό μοντέλο συμπεριφοράς.
  • Μαθαίνουν να εκφράζουν αλλά και να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους.
  • Μπορούν να ανακουφιστούν από το καθημερινό άγχος τους.
  • Αναπτύσσουν ένα θετικό αίσθημα για τον εαυτό τους και τις ικανότητες τους.
  • Συνδέονται και επικοινωνούν καλύτερα με τους γύρω τους.
  • Εξασκούν ικανότητες και ρόλους που είναι απαραίτητοι για την καθημερινή επιβίωσή τους.

Είναι αποδεδειγμένο ότι η μάθηση και η ανάπτυξη ενθαρρύονται, αλλά και ευνοούνται καλύτερα μέσα από το παιχνίδι!

Πόσο καιρό διαρκεί η Παιγνιοθεραπεία;

Η κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά, σε εβδομαδιαία βάση, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα. Ξεκινώ πάντοτε εξηγώντας στους γονείς ότι δε μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τον αριθμό συναντήσεων που είναι απαραίτητος για τη μείωση των συμπτωμάτων. Πρόκειται για μια ψυχική διαδικασία η οποία συχνά απαιτεί χρόνο και επαναξιολόγηση.  Συνήθως, χρειάζονται γύρω στις 12 συναντήσεις (ένα τρίμηνο) για να μπορέσουμε να δούμε κάποιες αλλαγές στο παιδί, παρόλο που είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένας αριθμός 20 συναντήσεων θεωρείται και εμπειρικά ότι βοηθά κατάλληλα στην επίλυση των δυσκολιών ενός τυπικού παιδιού που παραπέμπεται για θεραπεία.

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν παράγοντες που βοηθούν, αλλά και δυσκολεύουν τη διαδικασία θεραπείας, με αποτέλεσμα κάποια παιδιά να εμφανίζουν αλλαγές νωρίτερα, ενώ άλλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Η θετική συνεργασία με τους γονείς διευκολύνει την εξέλιξη της θεραπείας και επιτρέπει αναμφίβολα την ουσιαστική έκβασή της.

Ποιός μπορεί να εξασκήσει την Παιγνιοθεραπεία;

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα των γονιών. Η εξάσκηση της Παιγνιοθεραπείας απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, αλλά και συνεχή εμπειρία και εποπτεία. Ο θεραπευτής χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένος στο υπεύθυνο σώμα APT (Association for play therapy).