_

Δεν υπάρχουν τρόποι να γίνετε τέλειοι γονείς, αλλά υπάρχουν πολλοί για να γίνετε καλοί.

_

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων είναι μια συνεργασία μέσα από την οποία οι γονείς λαμβάνουν καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν το παιδί τους. Κυριότερος στόχος είναι η ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα για να μπορέσει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί ακόμη καλύτερα με το παιδί του.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου ο γονιός αποτείνεται για υπηρεσίες συμβουλευτικής. Στην πρώτη, το παιδί χρειάζεται εξατομικευμένη θεραπεία όπου προσφέρεται παράλληλα βοήθεια προς τους γονείς, και στη δεύτερη, η συμβουλευτική γονέων χωρίς την παρουσία του παιδιού αφού έχουμε αποφασίσει ότι από μόνη της είναι αρκετή για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Βρες τη λιακάδα στην κάθε μέρα.