_

Κάθε ταξίδι ξεκινά μ΄ενα βήμα.

_

Ψυχολογική Εκτίμηση

Ξεκινάμε πάντοτε τη διερεύνηση των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων του παιδιού και του εφήβου κάνοντας μια ψυχολογική εκτίμηση, η οποία είναι μέρος της διαγνωστικής εξέτασης και κρίνεται απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση. Μας βοηθά δηλαδή πρώτα να καταλάβουμε τι συμβαίνει και μετά να αποφασίσουμε ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να παρέμβουμε στις συγκεκριμένες δυσκολίες. Χρειάζεται το παιδί σας μια μαθησιακή αξιολόγηση, μήπως χρήζει μιας θεραπευτικής αντιμετώπισης των δυσκολιών του, θα βοηθούσε να έκανε και τα δύο, ή θα μπορούσαμε να επιλύσουμε τις δυσκολίες με τη χρήση συμβουλευτικής μαζί με τους γονείς Ανάλογα με το αίτημα των γονιών, αλλά και τις εισηγήσεις μου με βάση αυτά που ακούω, θα αποφασίσουμε τη συνέχεια της συνεργασίας μας.

Κοιτάω ψηλά με αυτοπεποίθηση.
Κοιτάω ψηλά με αυτοπεποίθηση.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται με τους γονείς όπου γίνεται η λήψη ιστορικού. Πρόκειται για μια σύντομη διαδικασία, γι΄αυτό και γίνεται μέσα σε 1 ή σε κάποιες περιπτώσεις 2 συναντήσεις. Μέσα από προφορικές ερωτήσεις για τις διάφορες περιόδους της ζωής του παιδιού, μου δίνεται η ευκαιρία να μάθω το παιδί μέσα από τα μάτια σας.

Σε αυτή τη φάση, δεν απαιτείται η παρουσία του παιδιού σας.

Μέρος της ψυχολογικής εκτίμησης είναι και η χρήση από τον ειδικό διαφόρων κλινικών εργαλείων (ψυχομετρικών τεστ, προβλητικών τεστ, ερωτηματολογίων για τους γονείς και τον εκπαιδευτικό αντίστοιχα, κλπ) και κυρίως της κλινικής παρατήρησης για να κατανοήσει τις δυσκολίες και τις εκδηλώσεις των συμπτωμάτων.